,

Lenovo Ideapad Y400, Y490, Y500, Y590, Y590P, Y400P, L11S6R01, L12S6E01 Battery Black, 10.8V 5200mAh/ 56Wh

SKU: BAT-LEY590P

R1,207.50